Zagrożenia zawodowe

Każdy zawód ma inną specyfikę. Specjalista pracujący w konkretnej dziedzinie obciążony jest zawsze konsekwencjami wynikającymi z charakteru jego pracy albo nie przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania swoich obowiązków. Są bardzo różne warunki w jakich przyszło ludziom pracować.

www.suldus.pl

Zagrożenia zawodowe mogą być różne, ale najczęściej spotykamy się z tymi na tle zdrowotnym. W zależności na jakie szkodliwie czynniki w swojej pracy jesteśmy narażeni, takie najczęściej nas dotykają. Często schorzenia wynikające ze specyfiki wykonywanej pracy nazywane są mianem choroby zawodowej.

Warunkuje to także środowisko pracy, w jakim ją odbywamy. Czynnikami bezwzględnie szkodliwymi są takie jak na przykład hałas, drgania, promieniowanie, opary, pole elektromagnetyczne, pyły, skrajnie niskie bądź wysokie temperatury, sztuczne oświetlenie. Jeżeli człowiek jest długotrwale narażony na powyższe warunki i dodatkowo zaniedbuje zasady ochrony i bezpieczeństwa to nasilające się stany chorobowe są nieuniknione.

przesiewacz serwis spółka obrotu gazem