Pacjenci kardiologiczni w zasadzie cały czas muszą podlegać monitoringowi. W tym celu działają różnego rodzaju systemy ciągłego, zdalnego monitoringu -...