Unia Europejska

W związku z wejściem do Unii Europejskiej wiele rzeczy musiało ulec zmianie, pewne rzeczy musiały zostać zmodyfikowane i dostosowane do innych państw należących do Unii.

Z jednej strony było to ogromnym wyzwaniem dla Polaków, którzy mieli wysoko postawioną poprzeczkę w porównaniu do innych państw bardziej rozwiniętych gospodarczo z drugiej zaś strony te wszystkie zmiany wpłynęły na wprowadzenie ładu i porządku, który jest niezbędny w każdym państwie.

To, co jest najbardziej zaskakujące to, że Polska pozostająca jednak jeszcze w tyle za innymi państwami potrafiła się dostosować natomiast takie kraje jak Grecja nie miały zamiaru tego robić, zaciągały dług z Unii Europejskiej, ponieważ ich mobilizacja była żadna był to można powiedzieć element szantażu.

Władzom Unii zależy na tym, by żadne z państw z niej nie występowało im większa zażyłość grupy państw tym większe bezpieczeństwo niemniej jednak nie może to wyglądać w ten sposób, że uboższe państwa współfinansują naprawdę rozwinięte kraje szantażowane wystąpieniem z organizacji.