Samolotowy ster wysokości oraz ster kierunku

Samolotowy ster wysokości to wychylone fragmenty tylnej części statecznika poziomego, który znajduje się w tylnej części kadłuba. Czasami, w zależności od układu samolotu, ster wysokości może być umieszczony w części przedniej kadłuba.

Wychylenie się steru wysokości może doprowadzić do obrotu względem osi poprzecznej i spowodować zmianę toru lotu lub zmianę kąta natarcia. Aby podnieść w samolocie ster wysokości należy przyciągnąć drążek do siebie, żeby natomiast go opuścić należy drążek popchnąć przed siebie.

W klasycznym układzie samolotu podniesienie steru wysokości spowoduje opuszczenie części ogonowej samolotu. Ster kierunku to natomiast wychylony fragment statecznika pionowego kierunku i znajduje się zwykle w tylnej części kadłuba samolotu.

Ma on wpływ na obrót samolotu względem osi pionowej oraz pomaga w poprawnym wykonywaniu manewru zakrętu. Sterem kierunku steruje się przy użyciu orczyka lub pedałami odpowiednio sprzężonymi z napędem steru.

https://sztandar.info www.dobermann-adoracja.pl