Roboty ziemne

Roboty ziemne związane z budową sieci i instalacji gazowych wiąże się ze szczególną ostrożnością. Bardzo istotne jest zachowanie wszelkich norm i zasad BHP. Oprócz tego, że teren gdzie odbywają się tego typu prace powinien być ogrodzony i wyraźnie oznaczony tablicami ostrzegawczymi, należy także zadbać o jego dozór.

Najlepiej całodobowo. Trzeba także zachować bezpieczną odległość od będących w pobliżu innych instalacji takich jak kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne i inne. Miejsca wykopów powinny mieć balustrady dookoła, a także być przykrywane na czas przerw czy dni wolnych aby zapobiec wpadaniu do nich ludzi.

Do wykopanych dołów należy doprowadzić specjalne zejścia, umożliwiające swobodną komunikację w jedną i drugą stronę. W pobliżu prac musi znajdować się zaplecze medyczne z odpowiednim wyposażeniem. Robotnicy zobowiązani są nosić specjalną odzież i buty ochronne.

Cały teren powinien mieć dobrze oświetlone miejsca wykopów. Jeżeli światło dzienne słoneczne nie jest wystarczające, trzeba zorganizować sztuczne oświetlenie.

http://e-keller.pl/ filmy reklamowe poznań