Proces produkcji szkła

Produkcja szkła przebiega kilkuetapowo. Pierwszym krokiem jest przygotowanie zestawu szklarskiego.

Powstaje on poprzez wymieszanie w odpowiednich proporcjach wszystkich składników, czyli m.in.

piasku, sody oraz wapnia. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania szkła kryształowego, to wówczas dodatkowym składnikiem jest tlenek ołowiu.

Producent papieru toaletowego

Szkło podgrzewa się w specjalnych piecach szklarskich. Podczas całego procesu technologicznego wymagane jest zachowanie określonych parametrów, które znacząco wpływają na całokształt właściwości.

Dla przykładu, dobranie odpowiedniej temperatury jest niezbędne, aby wszystkie składniki stopniały. Określone parametry atmosferyczne wpływają na czystość szkła.

Z kolei prawidłowe ciśnienie gazów jest niezbędne, aby szkło zachowało jednorodność. Jednym z ważniejszych etapów jest topnienie szkła.

Następnie dochodzi do procesu formowania, który składa się z kilku etapów. Ostatnimi etapami procesu wytwarzania szkła jest odprężanie oraz wykańczanie.

brama do przemysłu spożywczego www.romintagoldap.pl