Porządek na drodze

Poruszanie się samochodami różnego rodzaju nigdy nie odbywa się w próżni formalnej.

Zawsze istnieją bowiem przepisy, które to regulują.

Ten zbiór regulacji potocznie określa się mianem przepisów ruchu drogowego, a bardziej fachowo – kodeksem ruchu drogowego.

Tego typu zapisy obowiązują we wszystkich krajach cywilizowanych i zapewniają możliwość w miarę bezpiecznego poruszania się autami w miastach, a także na drogach szybkiego ruchu i wszelkich trasach dojazdowych.

Obowiązkiem każdego kierowcy jest zapoznać się z tymi wszystkimi zapisami i stosować się do zasad w nich zawartych.

Ponieważ w naszym kręgu kulturowym obowiązuje rzymska zasada „nieznajomość prawa szkodzi”, żaden kierowca nie może zasłaniać się niewiedzą w tej materii.

Jeśli chce być pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i nie ponosić z tego tytułu przykrych konsekwencji, musi dostosować się do regulacji narzuconych przez prawodawcę.

W kolejnych wpisach zajmiemy się szerzej tą problematyką i to w bardzo zróżnicowanych kontekstach, dotykających różnych sfer.

ładowarki merlo