Kiedy pojawia się temat podatków nie sposób nie myśleć o Otwartym Funduszu Emerytalnym, za co dokładnie on odpowiada? Fundusz został powołany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne i zakładał gromadzenie środków w trzecim filarze.

Składki, które zostały zgromadzone ulegają dziedziczeniu przez osobę wskazaną przez właściciela funduszu, jeśli osobą wskazaną jest inna niż współmałżonek wówczas w przypadku śmierci połowa zgromadzonych środków zostaje przekazana współmałżonkowi natomiast druga część osobie wskazanej do dziedziczenia.

Fundusz Emerytalny ma gwarantować świadczenia pieniężne w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego oraz wymaganej ilości przepracowanych lat na podstawie umowy o pracę.

Co kilka lat przeprowadzane reformy wprowadzają zmiany dotyczące na przykład osiągnięcia wieku emerytalnego lub też wysokości składek.

Większość ludzi nawet nie wie, do jakiego funduszu należy już nie mówiąc o wartości, jaką przez lata zgromadzili na swoim koncie niestety okazuje się, że zamiast powszechnej informacji jest dezinformacja.

https://dpf-online.pl/czyszczenie-i-regeneracja-dpf-kalisz/ www.mindfuljar.pl