Najczęstsze wrodzone wady serca

Dla kardiologii wrodzone wady serca stanowią problem szczególnego rodzaju. Przede wszystkim dotyczą one dzieci, które przychodzą na świat nieświadome zagrożenia. Nierzadko wady znacznie ograniczają ich szanse na przeżycie, co widać bardzo wyraźnie na przykładzie polskich statystyk. W naszym kraju wrodzone wady serca są drugą przyczyną śmierci noworodków, ustępując jedynie chorobom okresu okołoporodowego. W krajach Europy ogółem wady serca stwierdza się u maksymalnie 1 procenta nowo narodzonych dzieci. Medycyna zadaje sobie pytanie, jakie są przyczyny wrodzonych wad serca. Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani satysfakcjonująca. W większości przypadków przyczyna jest nieznana.

Rzadziej można stwierdzić, że źródłem wady są zmiany genetyczne lub czynniki teratogenne. Co ciekawe wady serca występują powszechniej u noworodków z innymi wadami wrodzonymi, takimi jak zespół Turnera czy zespół Marfana. Stąd wniosek, że organizmy osłabione innymi przypadłościami są bardziej narażone na występowanie wad mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o najczęściej występujące wady serca u dzieci, to zacząć należy od ogólnej klasyfikacji tychże wad. Kardiologia wymienia aktualnie wady: niesinicze, późnosinicze oraz wczesnosinicze. Jeśli chodzi o te pierwsze, statystyki wskazują na koarktację aorty, zwężenie aorty czy izolowane zwężenie tętnicy płucnej. Typowe zmiany późnosinicze to: ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód tętniczy czy ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Z kolei wśród zmian wczesnosiniczych wymienić można: tetralogię Fallota, zarośnięcie zastawki trójdzielnej czy wspólny pień tętniczy.