Lotki samolotowe

Samolotowe lotki mają najczęściej postać wychylnych fragmentów tylnej zewnętrznej części skrzydła. Te elementy budowy samolotu umożliwiają jego przechylanie w lewo lub w prawo. Dzięki lotkom samolot może zatem skręcać, zakręcać a nawet obracać się wokół osi podłużnej. Zmiany położenia lotek dokonuje się przez wychylenie drążka sterowego w prawo lub lewo, lub poprzez skręcenie wolantu w odpowiednim kierunku.

Oferujemy na śląsku skup złomu Zabrze Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

Jedna lotka podczas lotu wychyla się w górę, zmniejszając tym samym siłę nośną, druga zaś w tym samym czasie wychyla się w dół, dzięki czemu zwiększa się siła nośna. Jeżeli pilot dokona przechylenia drążka w lewo, to lewa lotka podniesie się, a prawa opuści. Wówczas samolot przechyli się w lewo i zacznie wykonywać zakręt w lewo. Jest to tak zwany nieskoordynowany zakręt, a koordynacja polega na odpowiednim wychyleniu steru kierunku.

Koordynacja zależy od typu samolotu oraz jego właściwości z punktu widzenia reakcji na sterowanie. Od właściwości danego typu samolotu zależy też jego zachowanie po powrocie lotek w położenie neutralne. Wychylenie się lotek może także powodować obrót wokół osi pionowej w kierunku przeciwnym do pochylenia. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku niektórych szybowców.

norminet.pl https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazniki-czasowe