Jakie są rodzaje faktur?

Chyba każdy przedsiębiorca wie, czym jest faktura. To wszak najpopularniejszy dokument handlowy, który pojawia się w relacjach biznesowych. Faktura to inaczej mówiąc sformalizowany dokument, którego zadaniem jest właśnie udokumentowanie sprzedaży czy kupna towarów oraz usług. Wystawia się je już nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej – jest to coraz bardziej popularny sposób, tym bardziej w dobie transakcji internetowych.

Warto przy tym wszystkim pamiętać, że istnieje kilka rodzajów faktur. Do tych najpopularniejszych zaliczamy:

 • zwykłe faktury,
 • faktury pro forma,
 • faktura zaliczkowa,
 • faktura podatnika zwolnionego z VAT,
 • faktura końcowa,
 • faktura korygująca.

Widzimy więc, jakie są rodzaje faktur i jak dużo ich jest. Sama faktura wystawiana jest w wielu różnych sytuacjach, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży towarów czy świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT.

Wszystkie rodzaje faktur powinny charakteryzować się odpowiednimi cechami i posiadać właściwe dla siebie informacje. Ta tradycyjna powinna zawierać takie elementy jak między innymi datę wystawienia, imiona i nazwiska, nazwę towaru, stawkę podatku, kwotę należności oraz wiele innych informacji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że występują także różne inne faktury.

Czym charakteryzuje się faktura pro forma i czym jest faktura korygująca?

www.elajablonska.pl

Warto pokrótce scharakteryzować pozostałe rodzaje faktur.

Powyższa lista nie jest oczywiście zamknięta, natomiast są to najbardziej popularne faktury, z którymi spotykamy się najczęściej.

 • Faktura podatnika zwolnionego z VAT – na fakturze musi znaleźć się informacja o podstawie prawnej zwolnienia z VAT.
 • Faktura pro forma – nie powoduje ona konsekwencji podatkowych, natomiast wystawiana jest po to, aby poinformować klienta o cenie danego towarru bądź danej usługi. Ma bardziej charakter pomocniczy, natomiast wystawienie takiej faktury nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia właściwej faktury.

 • Faktura zaliczkowa – służy do dokumentacji otrzymywanych zaliczek, przedpłat czy zadatków.
 • Faktura końcowa – wystawia się ją w momencie, kiedy dojdzie do rozliczenia otrzymanych zaliczek, przedpłat czy zadatków.
 • Faktura korygująca – wystawia się ją w sytuacji, kiedy doszło do wystawienia błędnej faktury albo gdy chcemy dokonać jakichś zmian. Warto pamiętać, że na fakturze korygującej musi znaleźć się odpowiednie określenie takie jak na przykład „korekta”.

  .

  mentee kto to www.galapagosmusic.pl