Jakie są cechy konstruktywizmu?

Konstruktywizm jest popularnym nurtem malarstwa, który został zapoczątkowany w Rosji. Uważa się, że konstruktywizm miał ogromny wpływ na rozwój sztuki współczesnej. Obrazy malarzy reprezentujących ten styl można bardzo łatwo odróżnić od pozostałych. Wynika to z tego, że przedstawiciele tego nurtu stosowali charakterystyczne środki i sposoby ukazywania przedmiotów. Głównym obszarem zainteresowania konstruktywistów była architektura. To właśnie poszczególne obiekty architektoniczne są najczęściej ukazywane na obrazach.

Niemal wszyscy konstruktywiści utożsamiali się z ideologią socjalistyczną. Jest to widoczne na niektórych obrazach. W obrazach konstruktywistów nie znajdziemy nawiązania do przeżyć czy emocji. Najwięcej przedstawicieli tego gatunku pochodziło z Rosji. Do głównych przedstawicieli należał Aleksander Rodczenko czy Kazimierz Malewicz. Obecnie konstruktywizm jest nieco zapomnianym gatunkiem.

Tymczasem wiele z tego typu obrazów odegrało znaczącą rolę w kształtowaniu kultury.

https://letsing.pl/artysci/donatan-cleo