Co trzeba wiedzieć o futuryzmie?

Futuryzm to jeden z nurtów w malarstwie, który do dziś posiada wielu zwolenników i propagatorów. Uważa się, że futuryzm jest swego rodzaju ideologią. Czym objawia się futuryzm w malarstwie? Nurt ten został zapoczątkowany we Włoszech. Cechą charakterystyczną futuryzmu jest ukazywanie przedmiotów, które znajdują się w określonych fazach nagłego ruchu.

Obrazy futurystyczne można określić jako dynamiczne, jednak ukazanie ruchu nie było głównym zamierzeniem artystów. Znacznie ważniejsze było pokazanie odczuć dynamicznych. Futuryści posiadali inne zasady estetyczne niż te, które były odgórnie przyjęte. Przede wszystkim w ich pracach brak jest jakichkolwiek oznak naśladowania.

Z tego powodu obrazy futurystyczne można określić jako unikalne. Futuryści hołdowali technice, nowoczesności. Fascynowała ich zmienność. Niemal wszyscy przedstawiciele tego nurtu popierali walkę oraz anarchię.

Do przedstawicieli tego nurtu można zaliczyć takich artystów, jak Umberto Boccioni.

https://letsing.pl/artysci/mieczyslaw-czechowicz