Zasady muszą być

W Polsce każdy zakład pracy ma obowiązek przestrzegania zasad BHP, czyli zbioru zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowania się do przepisów pilnuje PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Same zaś przepisy zawarte są w Kodeksie Pracy, w Rozporządzeniach oraz w Polskich Normach. W zakresie owych przepisów zawarte są uregulowania dotyczące ergonomii, ekonomiki, medycyny pracy, bezpieczeństwa technicznego czy psychologii pracy. Kultura bezpieczeństwa w zakładzie często także warunkowana jest przez zarządzanie jakością.

laminierte folien

PKN, czyli Polski Komitet Normalizacyjny wydał nawet specjalne normy Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Muszą ich przestrzegać zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Ważne jest aby kształtować właściwe warunki pracy w każdym polskim przedsiębiorstwie. Stąd też tyle przepisów i instytucji nadzorujących i kontrolujących firmy pod kątem wprowadzenia teorii w praktyce działania zakładów. Nie są to tylko wymysły urzędników, ale zasady, które mają przede wszystkich chronić człowieka.

https://www.interlan.pl/ http://www.sztandar.info