Przemysł

Roboty ziemne związane z budową sieci i instalacji gazowych wiąże się ze szczególną ostrożnością. Bardzo istotne jest zachowanie wszelkich norm...

Nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy to nie tylko kary dla zakładów. Często kontrole nie docierają do wszystkich przedsiębiorstw, gdzie...

W Polsce każdy zakład pracy ma obowiązek przestrzegania zasad BHP, czyli zbioru zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowania się...

Każdy zawód ma inną specyfikę. Specjalista pracujący w konkretnej dziedzinie obciążony jest zawsze konsekwencjami wynikającymi z charakteru jego pracy albo...