Jakie surowce stosuje się do produkcji wyrobów ceramicznych?

Ceramika jest bardzo popularna w wielu gospodarstwach domowych. Z ceramiki wykonanych jest wiele ozdób. Proces ich wytwarzania nie należy do zbytnio skomplikowanych.

Najbardziej istotne są jednak surowce, które stosowane są do produkcji ceramiki. Można je podzielić na dwie kategorie: plastyczne i nieelastyczne. Do pierwszej grupy zalicza się gliny, kaolin, iły.

Do najbardziej charakterystycznych cech tych surowców zalicza się to, że po dodaniu odpowiedniej ilości wody, istnieje możliwość dowolnego formowania. Istotne jest również to, że pod wpływem obciążenia surowce te zachowują plastyczność. Właściwości te nie występują po procesie wypalania.

Wówczas tworzone są nowe związki, które odpowiadają za wytrzymałość i trwałość przedmiotów ceramicznych. Do grupy surowców nieelastycznych zaliczamy różne związki, które wpływają na określone właściwości. Dla przykładu topniki decydują o obniżeniu temperatury topienia.

www.kolegiatatum.pl

Z kolei szkliwa wpływają na gładkość ceramiki.

Osadniki ssawka do szyb